Školní družina

Školní družina je určená našim žákům a je v provozu od 7:15 do 15:00 hodin.
Máme k využití vybavenou hernu, multifunkční hřiště a malebnou zahradu.
V rámci školní družiny nabízíme kroužky vaření a keramiky.