Platby

Výše úplaty školního stravování od 1. 3. 2024

Kategorie  Cena oběda Cena přesnídávky Cena svačiny Celodenní pobyt Měsíční záloha – bez školného
MŠ 2 – 6 let   9,- Kč 8,- Kč 47,- Kč 900,-
MŠ 7 – 10 let   9,- Kč 8,- Kč 52,- Kč 1000,-
ZŠ 3 – 6 let 30,- Kč       560,-
ZŠ 7 – 10 let 35,- Kč       660,-
ZŠ 11 – 14 let 38,- Kč       720,-

 

Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání

240,- Kč

Výše měsíční úplaty za školní družinu

50,- Kč

Přijímáme platby pouze bezhotovostním převodem.

Bankovní spojení: 289802417/0300

Podklady pro platby Vám předá:

Jana Tarabová
tel.: 721 212 088
j.tarabova@skoladetrichov.cz