Základní škola

Naše malá, vesnická organizace vzdělává žáky prvního stupně základní školy.

Specializujeme se na environmentální výuku, klademe důraz na praktické dovednosti při práci na zahradě a na ochranu přírody.

V rodinné atmosféře nízkého počtu žáků učíme vzájemné spolupráci, kamarádství a pomoci. S žáky pracujeme v rámci potřeb individuálně. S ohledem na nízký počet žáků ve třídách je naše škola ideální i pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami.

od března 2024 používáme školní informační systém Škola OnLine

Základní škola a mateřská škola Kunratice se účastnila a sama pořádala různé akce – s ohledem na opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Některé byly organizovány samostatně a na některých se podílela kulturní komise nebo sociální výbor působící při OÚ Kunratice:

Slavnostní zahájení školního roku na školní zahradě

Zpívání u Vánočního stromu na návsi

 „Školkový karneval“ – maškarní v MŠ s účastí rodičů

Vynášení Morany – průvod vesnicí

Den Země – plnění úkolů na zahradě MŠ

Den Policie ČR – výlet do Frýdlantu, plnění úkolů, dopravní tematika

Rozloučení se školáky – besídka, pohoštění, šerpování

Organizace akce Kunratická paleta – kreslení na chodníku

Organizace akce Kunratická stopa

Účast v soutěži Kunratická Jamparáda 2020 i 2021

Kulturní pásmo na sále KD pro důchodce

Návštěvy obecní knihovny

Návštěvy EKO – střediska STŘEVLÍK v Hejnicích

Plavání v bazénu v Novém Městě pod Smrkem – kurz plavecký – ukončen předčasně (COVID-19)

Dopravní hřiště Frýdlant

Návštěvy zimního stadionu (bruslení) Frýdlant

Výlet do Dolní Řasnice – EKO farma

ŠVP – Zlatá Olešnice (červen 2021)

Další projekty:

Mléko do škol

Ovoce do škol

Sběr druhotných surovin – Kovošrot

Prodejní výstavky knih

Prodejní výstavky hraček