Dne 15.3. od 10:30 h. se děti v MŠ budou fotit, mohou se fotit i se sourozenci.

Výběr bude ze dvou pláten (k nahlédnutí v MŠ).