Vážení rodiče,

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v termínu od 2. do 16. května 2024.

Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

 1. Doba zápisu je stanovena na období od 2. května do 16. května 2024.
 2. Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí dítěte do mateřské školy. Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle předem stanovených kritérií.
 3. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí.
 4. V případě, že při podání žádosti o přijetí dítě zastupuje jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat (např. rozhodnutím soudu).
 5. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné podat v uvedeném termínu následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy (gynmnyu)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (podatelna@skolakunratice.eu)
 • poštou (Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace, Kunratice č.p. 124, 46401 Kunratice)
 • osobně na pracoviště MŠ Kunratice č.p. 160 (denně od 8:00 do 14:00 hodin)

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Leták zde ke stažení. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy: www.elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zahradnicek

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání přiložte, následující přílohy:

 • Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzenou lékařem ke stažení zde.
 • Kopii rodného listu dítěte.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

Děti, které podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace (dále jen „mateřská škola“) dle následujících kritérií v pořadí:

 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v obci Kunratice (dále jen „školský obvod“) spádové mateřské školy.
 2. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 3. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let, s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude vzdělávat od 1. 9. 2024 v mateřské nebo základní škole. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.
 4. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy, jehož sourozenec se bude od 1. 9. 2024 vzdělávat v mateřské nebo základní škole.
 5. Dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší věku tří let s místem trvalého pobytu mimo školský obvod spádové mateřské školy. Z hlediska tohoto kritéria budou přijaty děti od věkově nejstarších.

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v aktuálním znění, má zákonný zástupce možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 17. května 2024 od 8:00 do 12:00 hodin v sídle základní a mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace. Po tomto termínu ředitel školy rozhodne o přijetí/nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitele školy.

Mgr. David Kolačný, ředitel školy