V naší malé obci se konala akce Na slovíčko sousede, která se konala na sále KD. Byli jsme požádáni, abychom vytvořili mapu s nápady dětí. Měly to být nápady, co by děti chtěly v obci změnit, co by tu mělo být postaveno. Děti si přály například bazén, dětské hřiště, lanovku, chodník apod..  Sny dětí jsme vytiskli a nalepili na mapu, kterou jsme nejprve vymalovali.