Zápisy do MŠ proběhnou  v dubnu a to od 1. 4. do 30. 4. 2023. Podrobnosti se dozvíte během měsíce března.