Vaše zn.:

 

Vyřizuje:

Mgr. Edita Balcarová

V Kunraticích dne

Naše zn.:

 

Telefon.:

+420606726298

12.května 2023

           

 

 

Rozhodnutí o přijetí do MŠ Kunratice

 

 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace, Kunratice čp. 124, 464 01 Frýdlant, rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4, § 165 odst.2 písm. b), § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

 

rozhodnutí o přijetí do MŠ:

 

přijetí MŠ 01/23-24

přijetí MŠ 02/23-24

přijetí MŠ 03/23-24

přijetí MŠ 04/23-24

přijetí MŠ 05/23-24

 

Děti s tímto registračním číslem se od školního roku 2023-2024 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Kunratice s nástupem od 1.9.2023, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace, Kunratice 124, 464 01 Frýdlant.

 

Odůvodnění:

 

Řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou podali zákonní zástupci dětí. Vzhledem k tomu, že žádosti vyhovují kritériím mateřské školy pro přijímání dětí, rozhodla se ředitelka organizace ZŠ a MŠ Kunratice o přijetí těchto dětí k předškolnímu vzdělávání.

 

V Kunraticích dne 12.5.2023                                                       Mgr. Edita Balcarová

                                                                                                          ředitelka organizace