Vážení rodiče, milé děti,

v úterý dne 16. dubna 2024 od 15:00 do 17:00 hodin, se koná zápis do prvního ročníku základní školy.

Naše škola Vám nabízí tyto možnosti:

Zapsány budou děti, které do 31. srpna 2024 dovrší šesti let věku. Žádost o zápis podává i dítě, které mělo odklad povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Podle § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 školského zákona ředitel školy stanovuje dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do 30. dubna 2024.

V elektronické přihlášce si volíte i čas zápisu. V případě, že Vám termín nevyhovuje, zvolte termín a kontaktujte školu. Náhradní termín je možný.

Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.

PPP Liberec:

telefon 482 710 517, mobil: 731488 235, e-mail: info@pppliberec.cz

O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu.

V případě, že budete žádat o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb.,( školský zákon) v platném znění, je vhodné podat žádost o individuální vzdělávání při zápisu. Formulář ke stažení zde.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na Vás.