Dne 14.3. děti z MŠ (5+) jedou do Naivního divadla v Liberci na hudební představení „Teď“. Příchod do MŠ nutný do 7:30 h. Kdo bude vyzvedávat děti po obědě, může si je vyzvednout po 12:30 h. Na divadlo vybíráme 70 Kč.