​Zápis dětí do MŠ 2023/2024

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KUNRATICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,https://skola-kunratice.cz/wp-content/uploads/2023/03/Zapis-deti-do-MS-2023.doc

Od 3. 4. 2023 do 28.4.2023 budou v MŠ Kunratice vydávány a následně vybírány vyplněné přihlášky do MŠ Kunratice.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2023/2024 (dále jen Žádost).

Výdej a následný sběr žádostí bude probíhat formou osobního předání ve školce od 3.4. 2023 do 28.4. 2023,

denně vždy v provozní době MŠ od 6.00 do 16.00 hodin.

Řádně vyplněnou Žádost prosím odevzdejte v budově MŠ učitelkám školky.

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ Kunratice vydá ředitelka organizace do 12.5.2023 – rozhodnutí budou uvedena pod čísly jednacími na webu školy ZŠ a MŠ Kunratice a vyvěšena na budově školky v Kunraticích.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.

S vyplněnou Žádostí o přijetí dále přineste:

  • potvrzení od lékaře (bude součástí Žádosti o přijetí),

  • evidenční list pro dítě v MŠ

  • kopii občanského průkazu zákonného zástupce.

Chtěli bychom vás požádat, abyste předání Žádosti do MŠ nenechávali na poslední chvíli, aby byl dostatek času na případné doplnění Žádosti.

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE:

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2020 přednostně s trvalým pobytem v Kunraticích. Mladší děti budou přijímány v případě volné kapacity v MŠ.

V Kunraticích dne 7.3.2023 Mgr. Edita Balcarová