Vaše zn.:

 

Vyřizuje:

Mgr. Edita Balcarová

V Kunraticích dne

Naše zn.:

 

Telefon.:

+420606726298

12.května 2023

           

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ Kunratice

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace, Kunratice čp. 124, 464 01 Frýdlant, rozhodla podle ustanovení § 34 odst.4, § 165 odst.2 písm. b), § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., a dále podle ustanovení § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto:

 

rozhodnutí o nepřijetí do MŠ:

 

nepřijetí MŠ 01/23-24

nepřijetí MŠ 02/23-24

nepřijetí MŠ 03/23-24

nepřijetí MŠ 04/23-24

nepřijetí MŠ 05/23-24

 

Děti s tímto registračním číslem se od školního roku 2023-2024 nepřijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Kunratice, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace, Kunratice 124, 464 01 Frýdlant.

 

Odůvodnění:

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Kunratice, okres Liberec, příspěvková organizace, Kunratice čp. 124, 464 01 Frýdlant, stanovila následující kritéria, podle nichž postupovala při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročil stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Přičemž, ředitelka školy, při nastavení kapacity postupovala v souladu s ustanovením § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. A dále v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění. Důvodem nepřijetí dítěte bylo ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. Tedy odkaz na skutečnost, že na přijetí nemá dítě mladší tří let, právní nárok.

 

 

 

V Kunraticích dne 12.5.2023                                                       Mgr. Edita Balcarová

                                                                                                          ředitelka organizace