V pátek 29. 9. jsme si uspořádali bojovku na téma sv. Václav. Procvičili jsme u toho český jazyk, dějepis, matematiku, práci s textem, čtení s porozuměním, logické uvažování, ale hlavně jsme se hýbali.